Cookie- og privatlivspolitik

Tinne Andersen Zoneterapi passer godt på dine persondata

1. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Dette dokument skal hjælpe dig med at forstå min persondatapolitik, og give dig et samlet overblik over hvordan jeg indsamler, behandler og sikrer dine data. Når jeg indsamler og behandler personlige oplysninger, overholder jeg EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) samt de danske persondataretlige regler, som måtte være gældende efter 25. maj 2018. 

Jeg foretager registreringen af disse oplysninger med det formål at kunne give dig den bedste service, hvad enten du er kunde eller besøgende på mit website. 

Oplysningerne registreres og opbevares i løbende kundeforhold. Når samarbejdet ophører, opbevares oplysningerne i henhold til de beskrevne procedurer i dette dokument. Når der indsamles oplysninger via mit website sikrer jeg, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

1.1 Virksomhedens juridiske oplysninger

Tinne Andersen Zoneterapi

Haugårdsvej 77

Næsborg

9670 Løgstør

CVR.: 38919628

Indehaver og dataansvarlig: Tinne Andersen

E-mail: mail@tinneandersen.dk

Telefon: +45 30 34 48 18

1.2 Tinne Andersen Zoneterapi overholder de 6 principper om ansvarlighed, når jeg indsamler og behandler persondata

I praksis betyder det at jeg:

Behandler dine oplysninger lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til den registrerede

Indsamler persondata til udtrykkeligt angivne og legitime formål

Sørger for at indsamlede persondata er tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til formålet

Indsamler konkrete, og om nødvendigt, ajourførte persondata

Opbevarer persondata på en måde, så det ikke er muligt at identificere de/den registrerede i et længere tidsrum end hvad der er nødvendigt til det enkelte formål

Persondata behandles på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed – under anvendelse af passende tekniske eller organisatoriske foranstaltninger

1.3 Definitioner i dokumentet

I dette dokument omtales Tinne Andersen Zoneterapi som jeg. Dvs. det er en danskejet enkeltmandsvirksomhed i Vesthimmerland. Når jeg skriver: “du”, “dig” eller “kunde” refererer jeg til dig som med en eller flere tilknytninger til mig.

Ordet “Persondata” er i dokumentet identificeret ved oplysninger, som kan identificere dig eller din virksomhed, direkte eller indirekte.

2. Anvendelsesområde og accept

Denne erklæring om beskyttelse af persondata er gældende for alle forretningsprocesser og for min hjemmeside, domæne, fysiske registre m.v.

3. Persondata som Tinne Andersen Zoneterapi behandler

Tinne Andersen Zoneterapi behandler personoplysninger om kunder og personer, som udgør potentielle kunder, og som henvender sig til mig via min hjemmeside, telefonisk, email eller kontakter mig på anden vis.

3.1 Indhentning af persondata

Tinne Andersen Zoneterapi indhenter persondata, når du har en tilknytning som fx:

Besøgende på min hjemmeside

Eksisterende kunde hos Tinne Andersen Zoneterapi

Potentiel ny kunde

Medlem i en af mine fællesskaber, som fx en Facebookgruppe

Samarbejdspartner eller leverandør

3.2 Persondata som Tinne Andersen Zoneterapi – afhængig af formål – indhenter og behandler

Navn

Adresse, postnr. og by

Evt. Cpr. nr.

Tlf. nr.

E-mail adresse

Helbredsoplysninger

Oplysninger om sundhedsforsikringer

Oplysninger om personlige forhold

4. Tinne Andersen Zoneterapi som databehandler

Som behandler er jeg medlem af terapeutforeningen ZoneConnection og har tiltrådt foreningens adfærdskodeks for behandling af personoplysninger jf. www.zct.dk.

Som behandler udarbejder jeg, sammen med dig som kunde, en journal som er strengt fortrolig og jeg har derfor pligt til at opbevare og beskytte journalen i henhold til GDPR samt gældende dansk ret i øvrigt.

Journalen vil bestå af personoplysninger og personfølsomme oplysninger, som er nødvendige for at opfylde formålet, og bliver indsamlet som angivet i ZCT´s standardjournal.

Som behandler må jeg ikke videregive personoplysninger om dig til tredjemand hverken mundtligt eller skriftligt. Det må alene finde sted såfremt det udtrykkeligt er tilkendegivet ved afkrydsning af samtykkeerklæringen og til hvilket formål.

4.1 Baggrund og formål med behandling af persondata

Tinne Andersen Zoneterapi behandler persondata med det formål at jeg kan planlægge og udføre den behandling eller terapiform du ønsker optimalt.

4.2 Oplysningspligt

Jeg vil informere dig såvel mundtligt og/eller skriftligt om hvad formålet er med behandlingen af persondata og hvilke helt konkrete oplysninger jeg indsamler og hvordan.Jeg vil også informere dig om dine rettigheder, herunder ret til sletning, ret til besigtigelse, ret til begrænsning af registreringen, ret til indsigt, ret til at få en kopi af de registrerede oplysninger, ret til berigtigelse af urigtige oplysninger samt ret til at gøre indsigelse eller tilbagetrække en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger.

4.3 Forhåndsgodkendelse

Alle data indhentes og behandles altid med din forhåndsgodkendelse. Du bliver med andre ord bedt om at godkende, og give samtykke til indsamling af de – afhængig af formålet – nødvendige persondata.

Du skal derfor forinden enhver registrering og behandling af personoplysninger  udtrykkeligt, frivilligt og skriftligt udfylde ZCT´s samtykkeerklæring.

5. Persondata der indsamles hos tredjepart

Data som fx cookies indsamles hos tredjepart, og disse behandles ligeledes af tredjepart. Jeg har, i det omfang det er muligt, indgået en databehandleraftale med disse, for at beskytte dine persondata bedst muligt. Eksempler på tredjepart er fx Google Analytics, Mailprogram, Facebook m.v.

6. Sikring af persondata

Hos Tinne Andersen Zoneterapi tager jeg sikring af alle persondata alvorligt. Det imødekommer jeg b.la. ved:

Sikkert system til udfærdigelse, opbevaring og accept af samtykkeerklæring, journaler m.v.

Fast procedure vedr. sletning af persondata

Fast procedure vedr. brug, håndtering og destruktion af fysiske registre såsom kalender

7. Underretning i tilfælde af brud på sikkerhed

Skulle Tinne Andersen Zoneterapi blive udsat for indbrud, eller på anden vis blive udsat for brud på sikkerheden (digitalt eller fysisk indbrud i klinikken) vil du blive informeret inden for 72 timer. Du vil i så fald også få oplyst hvilke af dine persondata, som er påvirket af indbruddet.

Samarbejdspartnere og underleverandører skal ved sikkerhedsbrud underrette Tinne Andersen Zoneterapi senest 24 timer efter brud på sikkerheden.

I tilfælde af at jeg har mistanke om brud på sikkerheden kontakter jeg Datatilsynet via www.datatilsynet.dk.

8. Sletning af persondata

Umiddelbart efter endt behandlingsforløb hos Tinne Andersen Zoneterapi slettes alle personlige oplysninger såsom journal og samtykkeerklæring. 

Du har til enhver tid ret til at få slettet de oplysninger Tinna Andersen Zoneterapi har registreret om dig. 

9. Deling af materiale på de sociale medier

Tinne Andersen Zoneterapi kan tage billeder og videoklip fra virksomhedens behandlinger, kursusaktivitet,  m.v. Formålet med disse billeder er udelukkende at vise, og oplyse omkring:

Overordnet aktivitet i virksomheden

Fællesskaber

Inspiration

Jeg deler ikke billeder uden din forudgående accept, og du kan naturligvis frabede dig at figurere på disse billeder. Billederne bliver typisk brugt på Facebook, Instagram eller andet sted hvor det har relevans. Jeg tagger ikke dig personligt på billederne, medmindre du har givet accept til dette.

Du har ret til at trække din accept af billedbrug tilbage, også efter billedet er blevet postet på de sociale medier. Skulle du ønske dette er du altid velkommen til at kontakte Tinne.

9.1 Deling af kundeudtalelser og stjernebedømmelser

En kundeudtalelse består af tekst (i citatform) og måske et profilbillede.

Tinne Andersen Zoneterapi deler løbende sine kundeudtalelser.

Kundeudtalelser skrevet/givet via Facebookside, på Google eller andre offentlig tilgængelige services, som fx Trustpilot, anses som offentlig tilgængelige. Du vil derfor kunne opleve at disse kan blive delt via sociale medier uden yderligere forudgående accept.

Kundeudtalelser vil ligeledes kunne anvendes som faste elementer i markedsføring af mine produkter og ydelser. I den forbindelse vil udvalgte kundeudtalelser optræde i tryksager og på min hjemmeside. Såfremt din kundeudtalelse vil blive anvendt som et fast element i min markedsføring vil det altid ske efter din forudgående accept.

Cookies på www.tinneandersen.dk

10. Hvad er cookies?

Cookies er små stykker data, der gemmes på din computer, når du besøger en hjemmeside. Cookies bruges blandt andet til at registrere din færden, mens du er på hjemmesiden og huske dig, hvis du vender tilbage. Oplysningerne, som registreres, kan for eksempel bruges til statistik, til at forbedre brugeroplevelsen. En cookie er ikke et program og kan ikke indeholde virus.

11. Sådan anvender www.tinneandersen.dk cookies

Jeg anvender cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer. Hvordan du gør det, afhænger af din browser. Herunder finder du vejledninger til, hvordan du sletter cookies i din browser:

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Opera

Safari

Flash cookies – alle browsere

iPhone og iPad

Smartphones med Android

12. Teknisk nødvendige cookies

Indholdet på www.tinneandersen.dk er lagret og administreres gennem WordPress CMS. WordPress sætter cookies, som bruges til at genkende dig, når du bevæger dig rundt på vores hjemmeside.

13. Præference cookies

Disse cookies bruges til at sikre den optimale brugeroplevelse på hjemmesiden. For eksempel til visning af Youtube-film på tinneandersen.dk. I den forbindelse bruger Youtube bl.a. cookies til at registrere, hvilke videoer der vises og hvor meget af filmen du har set.

14. Drifts- og optimeringscookies

Disse cookies anvendes til driften af hjemmesiden. I den forbindelse bruges blandt andet Google Analytics for at analysere, hvordan brugere anvender hjemmesiden. De oplysninger som cookien indsamler om din brug af tinneandersen.dk sendes til og gemmes på Googles servere.

Som registreret hos Tinne Andersen Zoneterapi har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til at få indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du jf. persondataloven. Henvendelser i forbindelse hermed rettes til Tinne Andersen via telefon +45 30 34 48 18 eller direkte via mail.

Seneste opdatering af dette dokument: 15. juli 2019

Spørgsmål eller book tid?